HISTORIK & AFFÄRSIDÉ

Momak Teknik AB startades 1988 med syftet att marknadsföra "lågvärdesartiklar" i huvudsak fästelement direkt ut till industrin. 

Affärsidén är att vara ett litet flexibelt företag som kan ta över anskaffning, lagerhållning och logistik till mindre och medelstora företag och därmed friställa resurser och kapital åt dessa. 

Vår ambition är att vara ett serviceinriktat företag som bemödar sig att även skaffa fram detaljer som normalt ej lagerhålls. Det lönar sig att fråga oss! 

Vi tar inte betalt för att bryta en förpackning. Tillämpar ingen faktureringsavgift, min.avgift per orderrad och tar inte betalt för kartonger och dylikt, en kostnad som annars kan bli stor för dig som kund