Leverans och betalningsvillkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor skall tillämpas om inte parterna skriftligen överrenskommit om annat.

Frakter/Leverans

Fritt vårt lager om inte annat avtalats.

Returer

Returer som ej avser reklamation skall godkännas av Momak Teknik AB. 

Kreditering sker med fakturerat nettobelopp minus 25% returavdrag.

Annullering av order

Annullering av order kan endast ske efter överenskommelse.

Kostnader för nedlagt arbete, inköp o.dyl kan komma att debiteras.

Avropsorder

Vid avropsorder sker slutleverans och slutfakturering av resterande parti sedan avtalad avropstid förflutit.

Specialartiklar

Kundspecifika artiklar tas hem mot blockorder, prognos eller motsvarande. Detta förpliktar kunden att köpa ut eventuella restlager till avtalat pris inom avtalsperioden.

Betalningsvillkor

Om ej annat överenskommits ska betalning vara oss tillhanda 30 dagar efter fakturadatum. Om köparen ej erlägger betalning i rätt tid debiteras dröjsmålsränta med 8% utöver Riksbankens fastställda referensränta.

Transport

  • Hämtning från vårt lager i Stenkullen
  • Transport med egen turbil
  • Avtal med DHL, Schenker och PostNord